Iedereen die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en over zijn verstandelijke vermogens beschikt kan in principe een testament bij de notaris laten maken.
Een testament is individueel. Dat betekent dat er geen gezamenlijke testamenten kunnen worden opgemaakt, ook niet door gehuwden.

De wet met betrekking tot erven is gebaseerd is op familie- c.q. bloedverwantschap. In geval van huwelijk en geregistreerd partnerschap erft de langstlevende echtgenoot of partner volgens de wet samen met de kinderen.

Volgens de wet erven ‘gewoon’ ongehuwd samenlevenden niet van elkaar. 'Gewoon’ ongehuwd samenlevenden hebben daarom een testament nodig om van elkaar te kunnen erven.

Tot 2003 was het meest voorkomend testament voor gehuwden het langstlevende testament, ook wel genoemd: het langst leef al testament. Dit langstlevende testament zorgde ervoor dat de achterblijvende echtgenoot kon blijven beschikken over al het geld en de goederen.
In het oude erfrecht konden de kinderen namelijk direct na overlijden van één van de ouders hun erfdeel opeisen, waardoor de overblijvende ouder in de problemen kon komen.

Met het versterferfrecht is een langstlevende testament niet meer nodig. De echtgenoot erft nog steeds samen met de kinderen, ieder een gelijk deel. De kinderen krijgen echter hun erfdeel niet in handen. Hun erfdeel wordt omgerekend in geld. Dit bedrag is pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. De kinderen komen pas erfrechtelijk aan bod als beide echtelieden zijn overleden.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl