Opmaken van een testament

Het opmaken van een testament gebeurt door een notaris. Deze bespreekt jouw situatie en wensen. Vaak zal een notaris met suggesties komen voor regelingen en bepalingen die nuttig kunnen zijn in jouw situatie.

Vervolgens verwerkt de notaris het besprokene in een juridisch verantwoorde tekst, die ter beoordeling aan jou wordt toegestuurd. Daarna kan de akte worden gepasseerd. Daarvoor ga je een tweede keer naar het kantoor. De akte wordt dan nog eens doorgesproken en toegelicht. Als de inhoud duidelijk is en je het er mee eens bent, wordt de akte ondertekend door jou en de notaris. Getuigen zijn daarbij normaal gesproken niet meer nodig.

Aan een testament (de laatste wil) dient uitvoering gegeven te worden zolang deze niet in strijd is met de wet. Je kunt bijvoorbeeld alleen goederen en geld vermaken waarover je rechtsgeldig beschikt. Aan de uitvoering van eventuele niet materiële wensen kan tegemoet gekomen worden zolang ze geen bedreiging vormen voor de openbare orde of zedelijkheid.

Herroepen of wijzigen

Elk testament kan op elk moment worden gewijzigd of worden herroepen. Dit gebeurt door het op laten maken van een nieuwe akte. Dat kan uiteraard bij dezelfde notaris, maar ook bij elke andere notaris.

Vernieuwen

Het is overigens verstandig regelmatig (eens in de vijf tot tien jaar) het testament door te nemen en zonodig te vernieuwen. Omstandigheden (samenstelling van vermogen of van de familie) kunnen veranderd zijn. Ook kunnen wetswijzigingen reden zijn om je testament aan te passen.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl