Verklaring van erfrecht

Dit is een formele verklaring van de notaris vastgelegd in een notariële akte. Hierin staat onder meer wie is overleden, wanneer en waar, wie de gezinsleden waren, wie op grond van de wet of een testament de erfgenamen zijn en of er een executeur is benoemd in een testament. Tevoren moet de notaris de nodige controles doen, bijvoorbeeld de gemeentelijke basisadministratie, het centraal testamenten register, het insolventieregister, het curateleregister en het verificatie identificatie systeem.

Als er meerdere erfgenamen zijn wordt in de verklaring van erfrecht vaak ook opgenomen wie de gezamenlijke erfgenamen tot hun gemachtigde benoemen. Deze gemachtigde kan dan ook opdrachten aan de bank geven betreffende de rekeningen na het overlijden van de erflater. Daarvoor wordt een speciale volmacht opgesteld waarin de bevoegdheden van de gemachtigde worden omschreven. De conclusie van de verklaring van erfrecht geeft aan wie bevoegd is/zijn om op te treden met betrekking tot de nalatenschap van de overledene.

Elke belanghebbende kan een notaris verzoeken om een verklaring van erfrecht af te geven, meestal gebeurt dit natuurlijk in onderling overleg tussen de familieleden.
Kosten van de verklaring van erfrecht verschillen per notariskantoor en per situatie.
Tussen aanvraag bij de notaris en afgifte van de verklaring van erfrecht kunnen enkele weken tot meerdere maanden zitten, afhankelijk van de situatie.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief