witte-rozen

Onderstaand overzicht geeft een idee van wat er zoal per dag geregeld moet worden en voor welke keuzes je komt te staan.

Dag 1

- de laatste verzorging. Deze kan met behulp van de familie worden gegeven;

- overbrenging van de overledene, afhankelijk van de plaats van overlijden en de plaats van opbaring;

- opbaring: thuis of elders;

- bloemen: welke bloemen, zelf boeket maken of bestellen, gezamenlijk en/of ieder apart;

- de wijze van uitvaart: begrafenis of crematie;

- inschatting maken van het aantal belangstellenden;

- dag, tijd en plaats van de uitvaart afspreken en vastleggen;

- condoleance thuis of bij de opbaarlocatie bespreken;

- keuze van de rouwbrief / rouwkaart;

- de tekst op de rouwkaart, -brief bespreken;

- rouwvervoer bespreken;

- adressen inventariseren voor de rouwkaart;

Dag 2

- controle overledene. Dit gebeurt elke dag. Bij thuisopbaring kan je dit zelf doen, maar je kunt dit ook aan de uitvaartverzorger overlaten;

- keuze van de kist of lijkwade;

- tekst rouwbrief, --kaart definitief maken;

- rouwbrief, -kaart laten drukken;

- enveloppen schrijven en zo mogelijk verzenden;

- bespreken van de condoleance;

- het voorbereiden van de afscheidsverhaal en wie dat gaat houden;

- muziek keuze, live of van cd/dvd;

Dag 3

- aangifte overlijden/verlof begrafenis/crematie;

- invulling afscheidsdienst: sprekers en muziek;

- uitvaartlocatie bekijken, zijn alle benodigdheden er, zoals geluidsinstallatie, afspeel apparatuur etc.

- indeling rouwvervoer bespreken;

- draaiboek dag van uitvaart opstellen;

- bespreken hoe de nabestaanden afscheid willen nemen voordat de kist/lijkwade wordt gesloten, of er een wake wordt gehouden,

Dag 4

- inhoud afscheidsdienst definitief maken;

- programma drukken;

- draaiboek nalopen;

- de taken bespreken, die er zijn op de dag van de uitvaart en wie wat op zich neemt;

Dag 5

- controleren of alle afspreken zijn geregeld;

- ls de uitvaart op de 6e dag, dan biedt deze dag ruimte aan de naasten om zich met elkaar voor te bereiden op het definitieve afscheid;

Dag 6

De dag van de uitvaart

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief